Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda maddelerine duyulan gereksinimin çoğalması, şehirleşme ve insanların yaşam biçimlerinde oluşan değişimler, yüksek kalitede ve çeşitlilikteki gıda maddelerine duyulan ihtiyaç, seyahat ve nakil imkanlarının gelişmesi, yeni gıda işleme ve pazarlama yöntemleri nedeniyle tüketici sağlığının korunması amacıyla gıdaların kontrol ve analizlerinin önemi artmıştır. Kaliteli gıda üretimi endüstrileşmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilmek, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve bu alanda çalışan işletmelerin verimli çalışabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gıdalarda yapılacak kalite kontrole dayalı analizler çok büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir basamak olan kalite kontrolün etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği yolundaki ülkemiz açısından uyumu olumlu yönde etkileyecektir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programından mezun olanlar; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, yönetmeliğe uygun olarak gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ve gerektiğinde bir denetim raporu düzenleyebilecek yardımcı elemanlar olarak yetişir. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.
1950’li yıllardan bu yana hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda maddelerine duyulan gereksinimin çoğalması, şehirleşme ve insanların yaşam biçimlerinde oluşan değişimler, yüksek kalitede ve çeşitlilikteki gıda maddelerine duyulan ihtiyaç, seyahat ve nakil imkanlarının gelişmesi, yeni gıda işleme ve pazarlama yöntemleri nedeniyle tüketici sağlığını korunması amacıyla gıdaların kontrol ve analizlerinin önemi artmıştır. Kaliteli gıda üretimi endüstrileşmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilmek, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve bu alanda çalışan işletmelerin verimli çalışabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gıdalarda yapılacak kalite kontrole dayalı analizler çok büyük önem taşımaktadır. Gıdalarda kalite kontrol hammaddeden başlayarak tüketiciye ulaşana değin devam etmektedir. Ülkemiz ve bulunduğumuz bölge gıda hammaddeleri açısından oldukça zengin aynı zamanda gıda taşımacılığının yapıldığı yol üzerinde yer alan bir bölgedir. Gıda maddeleri içerisinde süt ve et ürünleri en kolay bozulanlarıdır. Meyve-sebze ürünlerimiz ise Türkiye’nin bütünüyle ihracatına yönelik ekonomik değeri çok yüksek olan ürünlerdir. Tahıl ürünlerimiz ve turşu, zeytin gibi fermente ürünlerimiz de ekonomik değeri olan başlıca gıda ürünlerimizdir. Son yıllarda şekerleme sanayi, çikolata, lokum, helva gibi gıdalarımız ise hem halkımızın severek tükettiği hemde dışarıya pazarladığımız ürünler arasında yer almaktadır. Tüm gıdalarda hammade’nin mikrobiyal kalitesi yüksek ise son ürünün kalitesinde yüksek olmakta ve ürünün raf ömrü artmaktadır. Raf ömrü gıda ürünlerinin doğrudan kalitesiyle ilgili bir konudur. Uzun raf ömrü demek gıdaların hammadde kalitesine dikkat edilerek üretilmesi ile doğrudan ilgilidir. Gıdaların iyi koşullarda saklanmaması sonucu kalite kayıpları yanında başka problemlerde ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilecek en büyük problemlerden biriside gıda zehirlenmeleridir. Gıdaların mikrobiyal kalitesini kontrol etmek hijyenik kurallara uygunluğunun denetlenebilmesi amacıyla önem taşımaktadır. Gıda zehirlenmelerinin bağışıklığı düşük yaşlı ve bebeklerde ölümlere sebebiyet vermesi nedeniyle tüm dünyada yeni pratik laboratuvar kontrollerine dayalı sistemler geliştirilmesine çalışılmakta ve analizlere çok önem verilmektedir. Gıdaların denetlenmesi ve kalite kontrolüne dayalı analizler çok hassas dikkat ve özen gerektiren analizlerdir. Ülkemizde mevcut olan laborantlık eğitimi veren ve ayrıca kimya laboratuvarlarında uygulanabilecek türden analizler değildir. Gıdaların özellikleri ile ilgili temel altyapı bilgilerine dayandırılması ve konuların pekiştirilmesi gerekmektedir aksi takdirde yanlış sonuç ve yorumlar ortaya çıkabilecektir. Ülkemizde yer alan 2 yıllık gıda ve teknoloji alanında eğitim yapan meslek yüksekokullarının programlarına bakıldığında 2 yıllık süre içerisinde teknoloji bilgilerinin verilmesiyle birlikte çok az bir zaman gıda analizlerine ayrılmış durumdadır ve Türkiye’de şu an sadece gıda analizlerine yönelik bir meslek yüksekokulu bulunmamaktadır. Açköğretim fakültesinde eğitim veren gıda analizlerine yönelik bir bölüm olmasına rağmen pratiğe dayalı bir eğitim değildir ve gıda analizlerinin pratiğe yönelik olması büyük önem taşımaktadır Balıkesir bölgesi tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. Đlin yerleşim yerinin Đzmir ve Đstanbul gibi büyük metropollere yakın olması nedeniyle hayvansal ürünler bol miktarda üretilip işlenmektedir. Özellikle Susurluk, Manyas ve Gönen ilçeleri hayvancılık bakımından oldukça önemli ilçelerdir. Son zamanlarda Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde işletmelerin yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması gerekliliği bu işletmelerde teknik elemanların çalıştırılma zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca büyük çapta kurulan işletmelerin çoğunun artık değişik meslek gruplarından (Avukat, Doktor, Sanayici vb) oluşması da bu işletmelerde ara eleman olarak çalışacak anılan bölüm mezunu teknikerlere ihtiyacı artıracaktır.

Kontenjan: 40

Puan Türü: YGS-2

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Veysel Salih ÇAVUŞGİL
Bölüm Akademik Kadrosu:
Doç. Dr. Serhat ÇOLAKOOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Muhammed YÜCEER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN