Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed YÜCEER'in TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projesi Kabul Edilmiştir

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed YÜCEER, Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışması kapsamında danışmanlık hizmeti sunacağı Gemak Gıda Endüstri Makinaları ve Tic. A. Ş. firması ile başvurusunu yapmış olduğu TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında “Sıvı Lizozimden Toz Lizozim Eldesi için Püskürtmeli Kurutucu Sistemi Tasarlanması ve Prototip İmalatı” başlıklı, 3200782 proje numaralı ve 1.861.366 TL bütçeli proje başvurusu kabul edilmiştir. Hocamızı tebrik ederiz.

 

Link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-1501-programi-2020-yili-2-cagrisi-sonuclari-aciklandi