Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Acknowledgement For Program Donation to "Pipe Flow Software" Company / Pipe Flow Software Firmasının Program Bağışı İçin Teşekkür

*

ACKNOWLEDGEMENT   

Pipe Flow Software (www.pipeflow.com) has donated several licenses for its premier Pipe Flow Expert Software program to allow our  students to complete pipe system designs for different food processing lines for their course of “Project” and “Food Industry Machinery”. The Pipe Flow Expert Software will allow the students to calculate flow rates, pressure drops and pumping requirements in order to check results against their own piping calculations.’ We would like to thank to the Pipe Flow Co. for this kind donation. Assist. Prof. Dr. Muhammed YUCEER

 

TEŞEKKÜR  

Pipe Flow Software (www.pipeflow.com) firması “Proje” ödevleri kapsamında ve Gıda Endüstrisi Makinaları dersi kapsamında farklı gıda işleme hatlarında boru sistemleri tasarımlarını yapabilmelerine yardımcı olacak ve ayrıca, öğrencilerimizin tasarlayacakları sistemler içerisindeki akışkanların akış debilerinin, basınç düşmelerinin ve pompa işlemi gereksinimleri gibi değişik parametrelerin hesaplanmasına olanak sağlayan Pipe Flow Expert Software programının muhtelif lisanslarını okulumuza bağışlamıştır.’  Bu değerli bağışından dolayı firmaya teşekkür ederiz. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed YÜCEER